Образовательная платформа Damutek | Сотни онлайн курсов


  • ұсынылған бейне курстың ұзақтығы 40 минут;
  • курстағы бейнематериальдың ең аз саны 4;
  • курс бейне және аудио сапасы бойынша Damutek талаптарына сәйкес болуы керек;
  • әрбір бөлімде алған білімін тексеру үшін өз тесттері/тапсырмалары болуы тиіс;
  • курсты аяқтағаннан кейін студент өтетін тест/тапсырма түрінде қорытынды емтиханды әзірлеу қажет;
  • курс жасаған кезде ұсынылатын ячейкалар дұрыс және шынайы толтырылуы тиіс;
  • курс авторы Damutek-пен ынтымақтастықтың барлық шарттарымен танысып, келіседі.