Образовательная платформа Damutek | Сотни онлайн курсов

Тест тапсырмаларының базалық құрылымы

Базаның сол жағында Тест тапсырмаларының базасы мәліметтер қорының модулінде жасалған тест сұрақтарының тізімі көрсетілген. Әр бір тест сұрағы мазмұны бойынша,кұрлымы бойынша [2] курстың құрылымына сәйкес келеді. Демек тақырыптарға бөлінеді [3].

Тақырып бір немесе бірнеше топтастырылған сұрақтардан тұрады [4]. Топ бірнеше сұрақтарды біріктіреді. Сұрақтарды, мысалы, күрделілік бойынша бөлу үшін бірнеше топтар қажет, содан кейін тестілеу кезінде оңай және қиын сұрақтары бар топтардың қажетті санын пайдаланыңыз.

Суретте тест базасының құрылымындағы тест сұрақтарының тапсырмаларының мәліметтері көрсетілген [1].

Деректер базасында құрылған тест сұрақтары бір деңгейде орналасқан және атаулары қызыл сызықпен көрсетілген [2]. Қазір жасалып жатқан немесе өңделген белсенді тест сұрақтарының атауы қою көк түспен бөлектелген.

Оның астында тақырыптар құрылымы кеңейтіліп орналасқан, тақырыптардың атаулары сарғыш сызықпен көрсетіп, аздап қозғалып бір [3] деңгейінде орналасады.

Белсенді өңдеу тақырыбының атауы оң жағында көк жолақпен белгіленеді.

Топтардың құрылымы белсенді тақырып атауымен кеңейтіледі, Топтардың атаулары аздап қозғалып бір деңгейінде орналасады да жасыл сызықпен көрсетіледі [4]. Өңдеуге дайын белсенді Тобы атаудың оң жағында көк жолақпен белгіленеді. Белсенді Топтың атауы сұрақтарды редакциялау саласында қайталанады.

Қосылған, жойылған және өңделген барлық сұрақтар белсенді Топта болады.

«Жаңа топ құру» батырмасы белсенді бола отырып, Тақырып құрылымында Топ жасайды. «Жаңа тақырыпты құру» батырмасы белсенді бола отырып Тесттің құрылымында Тақырыпты жасайды.