Образовательная платформа Damutek | Сотни онлайн курсов

Бір жауабы бар тест сұрақтары


Сұрақтарды өңдеу аймағының жоғарғы жағында «Сұрақтар топтамасының атауы» орналасқан, бұл сұрақтың қай топтамаға жататынын еске салады
Осы топтама атауын осы жерден өзгертуге болады. Бұл өзгерісті қалай сақтау керектігі төменде түсіндіріледі. «Бір ғана дұрыс жауабы бар сұрақтарды таңдау» тестілеушіге бірнеше жауап ұсынады, олардың ішінде тек біреуін дұрыс таңдау керек.
Бұл дұрыс жауап берілген тапсырмалардың қарапайым түрі, ал тест өтушінің міндеті - оны табу.
Сұрақтың осы түрін өңдеу аймағында төмендегідей өрістер бар:
• Жалпы сұрақтардың Топтаманың ішіндегі сұрақ нөмірі №. 
• «Сұрақ түрі»,
• «Тест сұрағының мәтіні», сәл ғана төменде тест сұрақ мәтініне түсініктеме (бұл өріс мұғалімге қажет, студент оны көрмейді) 
• жауап беру нұсқаларын енгізу үшін 5 өріс пайдаланылады. Нұсқалардың барлық жауаптарын толтырылуы керек. Әр жауаптың мәтініне кез келген уақытта өзгерістер енгізуге болады.
Ұсынылған нұсқалардың ішінде дұрыс нұсқаны белгілеп өту керек, яғни тестілеуші жауабын санау үшін таңдауы керек. Бір уақытта бірнеше нұсқаның дұрыс жауабын белгілей алмайсыз.


Жауаптары бар жолдарда сұрақтарды басқаруға арналған түймелер бар: «Алдыңғы сұрақ», «Сұрақ қосу», «Сұрақты жою», «Келесі сұрақ».

Алдыңғы немесе келесі сұраққа өту үшін, сіз ағымдағы сұрақтың барлық жолдарын дұрыс толтырылған кезде ғана сұрақ қоя аласыз. Ағымдағы сұрақты кез келген уақытта жоюға болады

Сұрақты топтаманысын басқару батырмаларында қосымша мүмкіндіктеріне арналған параметрлер берілген. Бұл параметрлер сұрақтарды өңдеу аймағында көрсетіледі және барлық сұрақтар тотамасында қолданылады.Топтамаға барлық сұрақтар қосылғаннан кейін осы параметрлерді өзгерту ұсынылады. Параметрлерді өзгерткеннен кейін «Топты сақтау» түймесін басыңыз. «Топ атауы» өзгертілген болса, бұл жағдай сақталады.

«Тест сұрақтары топтамасының қосымша мүмкіндіктері» бөлімі « тест сұрақтар топтамасын құру» парағында егжей-тегжейлі талқыланды.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! «Топтаманы жою» батырмасын басқаннан кейін ағымдағы топтаманың барлық сұрақтармен бірге жойылады. Топтаманы қайта құру және оның сұрақтары қалпына келтіру МҮМКІН емес!