Условия использования | Пайдалану шарттары

ЗИЯТКЕРЛІК МЕНШІКТІ ҚОРҒАУ САЯСАТЫ



Зияткерлік меншікті қорғау саясаты

Damutek оқытушыға бір жағынан виртуалды оқу курстарын, лекциялар мен басқа да материалдарды өзінің веб-платформасында орналастыруға мүмкіндік береді. Екінші жағынан тіркелген тыңдаушылар үшін осы оқу курстары мен дәрістерге кез келген ыңғайлы уақытта қатысу және зерделеу үшін рұқсат ашылады. Біздің заманауи damutek виртуалды платформасы біздің құрметті пайдаланушыларымыздың кез келген талғамына әртүрлі форматты оқыту материалдарын ұсынатын ең тиімді құрылым болып табылады деп ойлаймыз.
Бізге damutek веб-платформасында курстар, дәрістер мен материалдарды жариялайтын оқытушылар бөтен зияткерлік меншік құқығын бұзбауы, зияткерлік меншікті қорғау мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының және сіздің елдің заңнамасын сақтауы өте маңызды.
Егер сіз оқытушымен жасалған шарттың, пайдаланушымен жасалған шарттың талаптарын қабылдасаңыз, сіз damutek веб-платформасында құқыққа қарсы, соның ішінде бөтен зияткерлік меншік құқығын бұзуға байланысты әрекеттердің жол берілмейтіндігін түсінуіңіз және түсінуіңіз керек және Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауапкершілікке әкеп соғады.
Осы құжатта Сіздің еліңіздің және Қазақстан Республикасының зияткерлік меншік құқықтарын қорғау мәселелері жөніндегі заңнаманы, оның ішінде авторлық құқықты, тауар таңбасына құқықты бұзу туралы шағымдар алған кезде Damutek іс-қимыл алгоритмі жазылған (егер мұндай хабарламалар damutek веб-сайтындағы курстардың, дәрістердің және басқа да материалдардың мазмұнымен байланысты болса).
Бұл құжатта сондай-ақ оқытушылардың рұқсатынсыз кез келген тұлғалардың damutek веб-сайтында курстарды, лекцияларды және басқа да материалдарды көшіруден туындаған біздің іс-әрекеттеріміз баяндалған.
Егер біз курс, дәріс және басқа да Авторлық құқық және басқа да үшінші тұлғалардың зияткерлік меншік құқығын бұзған жағдайда, курс, дәріс және осындай материалдарға кіру сот тиісті шешім шығарғанға дейін уақытша тоқтатылады. Егер оқытушы Қазақстан Республикасының заңнамасын және/немесе оның Зияткерлік меншікті қорғау саласындағы заңнамасын үнемі бұзса (үш шағым болса), Damutek оқытушының есептік жазбасын жою құқығын өзіне қалдырады

Құқықтарды бұзу туралы шағымдарды қарау тәртібі
зияткерлік меншікке

Егер біз курс, дәріс және басқа да Авторлық құқық және басқа да үшінші тұлғалардың зияткерлік меншік құқығын бұзған жағдайда, курс, дәріс және осындай материалдарға кіру сот тиісті шешім шығарғанға дейін уақытша тоқтатылады.
Егер оқытушы Қазақстан Республикасының заңнамасын және/немесе оның Зияткерлік меншікті қорғау саласындағы заңнамасын үнемі бұзса (үш шағым болса), Damutek оқытушының есептік жазбасын жою құқығын өзіне қалдырады

Шағымды қалай беруге болады

Сіз ең қарапайым және тиімді жолмен шағым бере аласыз-Бізге электрондық пошта damutek.corp@gmail.com арқылы ескерту жазыңыз.
Шағым берген кезде Сіз мыналарды түсінуіңіз және сақтауыңыз қажет.
Damutek қарау үшін шағымды қабылдау, егер ол құқық иеленушінің немесе оның заңды өкілінің атынан берілсе ғана мүмкін (біз сіз шағым берген курсты жариялаған оқытушы құқық иеленушіден ресми рұқсат алған жағдайды алып тастау керек).
Шағымдағы негіздемелер жеткілікті және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының және/немесе сіздің еліңіздің заңнамасының талаптарына сәйкес болуы тиіс.
Damutek-ті Сіздің шағымыңыз бойынша курсқа, дәрістерге, материалдарға қолжетімділікті уақытша тоқтату туралы шешім қабылдау үшін келесі құжаттар қажет:
— Жеке басын куәландыратын құжатқа сәйкес Сіздің тегіңіз, атыңыз және әкесінің аты (бар болса), қолданыстағы электрондық мекен-жайыңыз, пошталық мекен-жайыңыз және сізбен байланысуға болатын телефон нөмірі;
— егер сіз заңды тұлғаның атынан шағым берген жағдайда, оның атауын (сондай-ақ онымен байланысыңызды және үлестесіңізді), заңды тұлғаның пошталық мекенжайын көрсету талап етіледі;
- авторлық құқықпен қорғалған түпнұсқа материалдардың немесе материалдың толық тізімін көрсету, сондай-ақ қажет болған жағдайда барлық растайтын құжаттардың қосымшасы;
-damutek веб-сайтында курс, дәріс, зияткерлік меншік құқығын қорғау туралы заңнаманың бұзылуына байланысты шағымданатын басқа да материалдар (Веб-сайттың немесе веб-сайттың жеке бетінің мекен-жайы, сондай-ақ курстың, дәрістердің және оқытушының мәліметтерінің нақты атауы);
- Damutek Сіздің жазбаша өтінішіңізді мынадай редакцияда алу: "мен, Т. а. ә. көрінеу жалған мәліметтерді таратқаны үшін Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауапкершілік туралы хабардар болдым. Мен осы шағымдағы мәліметтер шынайы және жалған болып табылмайтынын мәлімдеймін. Маған (немесе мен әрекет етуге уәкілеттік берілген басқа тұлғаға) курстың, дәрістің немесе басқа материалдың мазмұнына авторлық құқық (автордың жеке мүліктік емес және мүліктік құқықтары) тиесілі. Мен шағым берілетін курсты, лекцияны, басқа да материалдарды пайдалану авторлық құқық иесімен, оның заңды өкілімен немесе заңнамамен рұқсат етілмеген деп айтуға барлық заңды негіз бар".

Сонымен қатар, Damutek жалған ақпаратты пайдаланып шағым берген кез келген тұлғадан зиян мен шығынды өндіріп алу құқығын өзіне қалдырады.
Шағым берер алдында Сіз келесіге көз жеткізу керек.
- Сіздің еліңіздің заңнамасына немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес авторлық құқықпен мазмұнның қандай түрлері қорғалмаған.
- Сіздің еліңіздің заңнамасына немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Сіздің курсты, лекцияны, материалды пайдалану заңды болып табылмайтынын анықтаңыз. Мысалы, Қазақстан Республикасының авторлық құқығы туралы заңнамасында туындыларға авторлық құқықтың қолданылу мерзімінің өтуі олардың қоғамдық игілікке көшуін білдіреді. Бұл ретте қоғамдық игілікке өткен туындылар кез келген адам авторлық сыйақы төлемей еркін пайдалана алады.

Қарсы шағым туралы

Авторлық құқықты, зияткерлік меншікке басқа да құқықтарды бұзу туралы шағым алғаннан кейін біз оның көшірмесін тиісті курсты орналастырған оқытушыға дәріс (шағым берілген) жібереміз. Сонымен қатар, біз курсқа, дәріске (сот шешім шығарғанға дейін) қол жеткізуді уақытша тоқтатамыз. Егер тауар таңбасының иесі (құқық иеленуші) немесе зияткерлік меншік құқығы кімге тиесілі тұлға немесе оқытушы (авторлық құқықтың, тауар таңбасына құқықтың бұзылуы туралы шағым берілген) шағымдан кейін бір жыл ішінде сотқа талап арыз бермесе, онда тиісті курс, дәріс, материалдар Damutek веб-сайтынан жойылады. Оқытушы сондай-ақ бізге қарсы шағымды электрондық пошта арқылы жібере алады damutek.corp@gmail.com. Алайда, курсқа, дәрістерге қол жеткізуді қалпына келтіру тиісті сот шешімінен кейін ғана мүмкін.
Damutek кез келген шығындарды, залалды кез келген Тараптан өндіріп алу құқығын өзіне қалдырады (зияткерлік меншік құқығын бұзу туралы шағым берген/немесе аталған құқықтарды бұзған оқытушы).

Damutek Оқытушыларының Шағымдары

Damutek веб-сайты оқытушыларының авторлық құқықтарының бұзылуына жол бермеу үшін біз Damutek веб-сайты оқытушыларының авторлық құқықтарын бұзатын басқа веб-сайттардан мазмұнды жою бойынша бұдан әрі ақылға қонымды шаралар қабылдай отырып, осындай бұзушылықтарды анықтау бойынша жұмыс жүргіземіз
Құқықтары damutek веб-сайтының оқытушысына тиесілі курс, дәріс, материалдар табылған жағдайда, басқа интернет-сайтта (олар сіздің рұқсатсыз орналастырылған), сіз бізге шағым жібересіз damutek.corp@gmail.com ескерту. Шағымда сіз сайттың мекен-жайын немесе сайттың жеке бетін көрсету керек, онда сіздің материалыңыздың рұқсатсыз жарияланған.

Тауар таңбаларына құқықтарды бұзу туралы

Курс, дәріс, материалдар (Damutek оқытушылары) damutek стратегиясына сәйкес кез келген үшінші тұлғаның тауар таңбасына құқықтарды бұзу туралы хабарлама алған жағдайда Damutek веб-сайтынан жойылады. Damutek сондай-ақ тиісті оқытушының есептік жазбасын жою құқығын өзіне қалдырады.

Подача уведомления о нарушении прав на товарный знак

Тауар таңбасына құқықтарды бұзу туралы хабарлама беру үшін сізге бұл туралы бізге пошта арқылы хабарлауыңыз қажет damutek.corp@gmail.comескерту. Хабарламаның көшірмесі сіз шағым берген мазмұнды жариялаған оқытушыға жіберіледі. Сіздің хабарламаңыз нақты және сенімді ақпаратты (курс мазмұнын, дәрісті, материалды жою туралы дұрыс шешім қабылдау үшін) қамтуы тиіс.
Хабарлама мыналарды қамтуы тиіс:
— Жеке басын куәландыратын құжатқа сәйкес Сіздің тегіңіз, атыңыз және әкесінің аты (бар болса), қолданыстағы электрондық мекен-жайыңыз, пошталық мекен-жайыңыз және сізбен байланысуға болатын телефон нөмірі;
— егер сіз заңды тұлғаның атынан шағым берген жағдайда, оның атауын (сондай-ақ онымен байланысыңызды және үлестесіңізді), заңды тұлғаның пошталық мекенжайын көрсету талап етіледі;
- хабарламада өз құқықтарын мәлімдейтін нақты белгіге, символға, сөзге, сөз тіркесіне және т. б. нұсқау;
- тауар таңбасына құқықтарды бұзу туралы сіздің шағымдарыңыздың негізі, растайтын құжаттардың қосымшасы (Сіздің еліңіздің немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тауар таңбасына құқықтарды тіркеу туралы куәландыратын, оның ішінде ол болған жағдайда тіркеу нөмірін көрсету));
-Damutek веб-сайтында курс, дәріс, тауар таңбасына құқықтарыңызды бұзу себебінен шағымданатын басқа да материалдар (Веб-сайттың немесе Damutek веб-сайтының жеке бетінің мекен-жайы, сондай-ақ курстың нақты атауы, дәріс және оқытушының деректері) орналастырылған нұсқау.
Damutek шараларын қабылдау үшін бізге сіздің жазбаша өтінішіңіз мынадай редакциядағы қажет: "мен, Т. а. Ә. көрінеу жалған мәліметтерді таратқаны үшін Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауапкершілік туралы хабардар етілгенмін. Мен осы хабарламадағы мәліметтер шынайы және жалған болып табылмайтынын мәлімдеймін. Менде немесе Мен осы хабарлама берген адамдарда осы тауар таңбасын пайдалануға тауар таңбасының иесі, оның заңды өкілі немесе заңдармен рұқсат етілмеген деп санауға барлық негіздер бар".
Damutek кез келген шығындарды, залалды кез келген Тараптан (тауар таңбасына құқықтарды бұзу туралы хабарлама берген және/немесе аталған құқықтарды бұзған оқытушы) өндіріп алу құқығын өзіне қалдырады.

Байланыс ақпараты

Сіз damutek уәкілетті агентімен сіздің еліңіздің және Қазақстан Республикасының зияткерлік меншік құқықтарын қорғау саласындағы заңнаманың бұзылуы туралы шағымдар бойынша келесі түрде хабарласа аласыз:
Шағымды жіберу:

 

Дамутек мезгіл-мезгіл пайдалану ережелерін жаңартып отыруы мүмкін. Өзгерістер туралы сізге электрондық пошта мекен-жайына хабарлама жіберу арқылы хабарлаймыз немесе ол туралы жаңалықтарды орналастырамыз

Пайдалану шарттары туралы сұрақтарыңыз болса, біздің Қолдау қызметіне немесе электрондық поштаға электронды пошта арқылы бізбен байланысыңыз: damutek .kz @ gmail.com .

Дамутек қызметін пайдаланғаныңыз үшін рахмет!

Соңғы өзгертілген күні: 01 ноября 2018 года