Условия использования | Пайдалану шарттары

ОҚЫТУШЫМЕН ШАРТ


Оқытушымен шарт

Егер сіз Damutek қызметін оқытушы ретінде пайдаланғыңыз келсе, онда сіз Damutek — пен ынтымақтастық шарттарын оқытушымен осы Шарттың талаптарын оқып, қабылдау қажет. Сіз бен Damutek арасындағы бұл шарт міндетті заңдық күші бар және пайдаланушымен Damutek келісім-шартымен (бұдан әрі "Пайдаланушымен келісім-шарт") тікелей байланысты. Осы Шарттың талаптарымен келісе отырып, сіз кез келген құқықтық қақтығыстар мен дауларды шешу үшін осы Шарттың орыс тіліндегі нұсқасы пайдаланылатындығын түсінесіз және келісесіз.

 1. Глоссарий

"Базалық баға" - бұл баға деңгейлерінің кестесіне сәйкес айқындалған базалық валютадағы бағамның бағасы (теңге).
"Базалық валюта" - бұл теңгемен көрсетілген валюта.
"Базалық айырбас бағамы" шетел валютасын теңгеге айырбастау үшін Damutek пайдаланатын ставканы білдіреді (Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметке ақы төлеу күнгі бағамы бойынша). Негізгі айырбастау бағамы шетел валютасын Сіздің ел аумағында қолданылатын теңгеге айырбастау кезіндегі қолданыстағы нарықтық бағамға сәйкес келмеуі мүмкін.
"Оқытушының түсімі" осы Шарттың 10-бөлімінде көзделген жағдайларда төленген соманың қайтарылуын шегергендегі таза соманы білдіреді.
"Түсім сомасы" - тыңдаушыларға сіздің бағаңызды сатудан Damutek нақты алынған сома.
"Таза сома" салықтар шегерілген түсімнің сомасын білдіреді (салық Қазақстан Республикасының қолданыстағы салық заңнамасына сәйкес бюджетке ұсталады).
"Баға деңгейлерінің кестесі" - сіздің Бағамдарыңыздың базалық бағасын анықтайтын кесте.
"Сату бағасы" курстың нақты сатылу бағасын білдіреді. Егер сату валютасы базалық валютадан өзгеше болса, Damutek қолданыстағы базалық айырбас бағамын негізге ала отырып, сату бағасын анықтайды.
"Сату валютасы" — бұл бағамды сатып алатын Пайдаланушының өзі анықтайтын сату валютасы.
"Қызметтер" — Damutek сайтында авторлық курстарды, оқу және таныстыру материалдарын орналастыру және зерделеу, тренингтер өткізу және т. б., сондай-ақ оқыту және курстарды іріктеу мәселелеріне байланысты консалтинг алу үшін ұсынылатын техникалық және басқа да шарттар мен мүмкіндіктер.
"Оқытушы Damutek" - Damutek сайтында тиісті түрде тіркеуден өткен және "оқытушымен келісім-шарт", сондай-ақ Damutek сайтында өзінің авторлық курстарын, тренингтерін, оқу, басқа да материалдарын және т. б. ұсыну және орналастыру үшін "Пайдаланушымен келісім-шарт" жасаған тұлға.
"Тыңдаушы" - Damutek сайтында тиісті түрде тіркеуден өткен және" пайдаланушымен шарт "жасаған, сондай-ақ жекелеген жағдайларда Damutek сайтында ұсынылатын және орналастырылатын курстарды зерделеу, тренингтерге қатысу және т. б. үшін" корпоративтік клиентпен шарт " жасаған тұлға.
"Damutek корпоративтік клиенті" - Damutek-тен "корпоративтік клиентпен жасалған шартта" айқындалатын көлемде қызметтерді сатып алатын заңды тұлға.
Осы шарттың мәтінінде қолданылатын басқа терминдер мен анықтамалар "пайдаланушымен жасалған шарт"құжатында көзделген мағынаға ие.

 1. Жалпы ережелер

Оқытушы ретінде әрекет ете отырып, сіз тікелей "Damutek" жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен (бұдан әрі — Damutek) Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 27-үй, 70-пәтер, пошта индексі 010000 мекенжайы бойынша орналасқан келісім-шарт жасасасыз.
Оқытушымен жасалған шарт бойынша Тараптар Damutek және сіз (оқытушы) болып табылады. Осы Шарт азаматтық-құқықтық болып табылады. Азаматтық-құқықтық қарым-қатынастар осы Шартпен көзделген емес, Қазақстан Республикасының еңбек заңдары.
Бұл шарт "авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы"Қазақстан Республикасы Заңының ережелеріне сәйкес лицензиялық шарттарға жатады. Осы Шартпен реттелмеген барлық мәселелер мен даулар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

 1. Тараптардың міндеттемелері

Осы Шарттың ережелеріне келісе отырып, сіз төмендегілерді растайсыз және кепілдік бересіз.
Сіз сайтқа кіресіз www.damutek.net (бұдан әрі-Damutek сайты) оқытушы ретінде тіркелу рәсімінен өту үшін (оқытушыны тіркеу нысанын толтырыңыз). Егер сіз ұсынған және Damutek сайтында орналастырылған курстар үшін төлем алуды қаласаңыз, сіз сондай-ақ ақылы курсты қалыптастыру кезінде таныса алатын баға деңгейі кестесіне жүгінуіңіз қажет. Курс құны баға деңгейі кестесінің көмегімен анықталады (көрсетілген кестеде сіз курс үшін базалық бағаны анықтайтын деңгейді таңдай аласыз).
Сіз берген курстардың, лекциялар мен материалдардың мазмұны үшін Сіз тек дербес жауапкершілігіңізге келісесіз. Мысалы, сіз олардың мазмұнының кез келген тараптың зияткерлік меншігіне кез келген құқық беру заңсыз болып табылмайтынына және оны бұзбайтынына кепілдік бересіз.
Сіз сондай-ақ Сізге тиесілі екеніне немесе сіз Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе сіз тұратын елдің заңнамасына сәйкес қажетті рұқсаттарға, соның ішінде лицензияларға, сондай-ақ құқықтарға, келісулерге және Damutek-ке жалпыға қол жетімді аудио -, бейнетүсірілім жасауға, таратуға, жұртшылыққа беруге, жарнамаға, маркетингке және сіз берген курстардың мазмұнын, лекцияларды және басқа да материалдарды пайдалануға өкілеттік беруге келісесіз.
Бұл ретте Сіз Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің нормаларына сәйкес сіз авторлық және (немесе) сабақтас құқықтар объектілерін заңсыз пайдаланғаны үшін, сондай-ақ өткізу мақсатында Авторлық және (немесе) сабақтас құқықтар объектілерінің контрафактілік даналарын сатып алғаны, сақтағаны, өткізгені немесе әзірлегені үшін немесе авторлықты иемденгені немесе тең авторлыққа мәжбүрлегені үшін, сондай-ақ егер бұл әрекеттер автордың немесе өзге де құқық иеленушінің құқықтарына немесе заңды мүдделеріне елеулі зиян келтіргені үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылатынын
Сіз сондай-ақ сіздің курс шегінде Damutek веб-платформасында ұсынатын қызметтерді оқыту және ұсыну үшін қажетті білімі, біліктілігі, дағдылары мен тәжірибесі бар екеніне кепілдік бересіз.
Сіз мазмұны Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзатын, оның ішінде жол берілмейтін, қорлайтын, нәсілшіл, экстремизмді, терроризмді, жек көруді насихаттайтын, сондай-ақ порнографиялық, адастыруға әкелетін, авторлық құқықты, зияткерлік меншік саласындағы басқа да құқықтарды бұзатын, жеке және заңды тұлғалардың ар-намысы мен қадір-қасиетіне, іскерлік беделіне нұқсан келтіретін немесе нұқсан келтіретін ақпаратты немесе деректерді жарияламайтынына немесе бермеуге кепілдік бересіз (тыйым салынған тақырыптар тізбесін қараңыз).
Damutek веб-тұғырнамасында өз қызметтерін ұсынғанда Сіз сондай-ақ "білім туралы", "Балаларды денсаулығы мен дамуына зиян келтіретін ақпараттан қорғау туралы" Қазақстан Республикасының Заңдарын мүлтіксіз сақтауыңыз керек. Қазақстан Республикасының заңдарын бұзғаны үшін жауапкершілік көзделеді.
Сіз Damutek-пен келісілмеген жарнаманы, сондай-ақ жарнамалық сипаттағы кез келген материалдарды жариялауға, жағымсыз зиянды поштаны, спам-таратылымды және Damutek веб-платформасында қызмет көрсету аясында қандай да бір пайдаланушыға қызмет көрсетуді таңудың кез келген басқа түрлерін таратуға болмайды.
Басқаша айтқанда, сіз Damutek веб-платформасында көрсетілетін қызметтерді пайдаланбауыңыз керек, тыңдаушыларға оқыту үшін басқа кез келген басқа қызмет үшін.
Сіз Damutek-тен кез келген рұқсаттарды, лицензияларды алуды немесе кез келген үшінші тұлғаларға лицензиялық сыйақыны төлеуді талап ететін кез келген қызметке қатыса алмайтыныңызға кепілдік бересіз.
Сонымен қатар, сіз адастыруыңыз және басқа тұлға үшін өзін көрсетпеу, сондай-ақ басқа тұлғалардың тіркелгісіне рұқсат етілмеген қол жеткізуге тырыспауыңыз керек.
Сізге сондай-ақ damutek веб-платформасының бағдарламалық жасақтамасына зиян келтіруі мүмкін вирустарды, зиянды бағдарламаларды таратуға тыйым салынады (осы бөлікте Пайдаланушымен келісім-шартты, сенім және қауіпсіздік ережелерін қараңыз).
Сіз басқа оқытушыларға қызмет көрсету мен курстар кезінде кедергі жасамауыңыз керек.
Сіз тіркелгіңізді маңызды күйде ұстауыңыз керек.
Сіз сондай-ақ қысқа мерзімде тыңдаушыларға жауап беруіңіз керек, бұл ретте сіздің қызметіңіздің сапасы сіздің сала стандарттарына және жалпы оқыту стандарттарына сәйкес болуы тиіс.
Сіз Damutek корпоративтік клиенттерге (жарнамалық жылжыту мақсатында) Damutek сайтында орналастырылған барлық курстар мен лекцияларға тегін 5 күндік танысу мүмкіндігін беру құқығын өзіне қалдырады деп келісесіз.
Сіз сондай-ақ Damutek сайтында орналастырылған барлық курстар мен дәрістерге (тиісті сертификатты алу құқығымен) Damutek қызметкерлеріне тегін қол жеткізу құқығын өзіне қалдыратынына келісесіз.
Оқытушыларға олар ұсынған және Damutek сайтында жарияланған курстар мен материалдарға жалпы 5 жылдық қол жеткізу мерзімі қолданылмайды (оқытушылар мерзімсіз қол жеткізе алады).
Сіз Damutek веб-платформасының кез келген қызметтерін пайдалану Damutek келісімімен жүзеге асырылатынына келісесіз, онда біз кез келген уақытта, оның ішінде өз қалауыңыз бойынша бас тарта аламыз.
Damutek веб-платформасының қызметтерін оқытушы ретінде пайдаланған кезде сіз 18 жасқа толғанын растайсыз. Сіз Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес құқыққа қарсы әрекеттер (әрекетсіздік) үшін, сондай-ақ осы Шарттың және Damutek-пен жасалатын басқа да шарттардың талаптарын сақтамағаны үшін жауап бересіз.

 1. Тыңдаушылар туралы ереже

Осы Шартқа сәйкес оқытушылар тыңдаушылармен тікелей шарттық қарым-қатынас жасай алмайды. Сіз оқытушы мәртебесінен Сізге көрсетілетін қызметтер шеңберінде ұсынылатын тыңдаушылар туралы деректерді ғана алатын боласыз ("тыңдаушылар туралы деректер"). Осы Шартқа сәйкес Сіз Damutek-ті тыңдаушылар туралы деректерді пайдалануыңыз бұзумен байланысты кез келген шығындар мен залалды өтейтініңізді түсінесіз және келісесіз.

 1. Ерекше емес Damutek құқығы

Осы Шартқа сәйкес Сіз Damutek веб-платформасында өз қызметтеріңіз арқылы қайта шығаруға, таратуға, жарнамаға, маркетингке және сіз ұсынған дәрістердің, курстардың мазмұнын кез келген басқа пайдалануға ерекше құқықты бересіз.
Сіз Damutek-пен ынтымақтастықты тоқтатуға, сондай-ақ кез келген уақытта берілген дәрістер мен курстар мазмұнының барлығын немесе кез келген бөлігін жоюға құқығыңыз бар. Бұл ретте қашықтан курсқа тіркелген тыңдаушылардың көрсетілген уақытқа (кеткен уақытына) дейін барлық құқықтары курсты, дәрісті берудің бастапқы шарттарына (кіру мерзімі — 5 жыл) сәйкес күшінде сақталады.
Осы Шартпен келісе отырып, сіз сапаны бақылау үшін, сондай-ақ жарнама, маркетинг және damutek қызметтерін нарықта жылжыту мақсатында курстар мен дәрістердің мазмұнын пайдалануға құқымыз бар екенін растайсыз. Осы Шартқа сәйкес Сіз Damutek-ге келесі жеке деректерді пайдалануға рұқсат бересіз: сіздің тегіңіз, атыңыз, әкесінің аты (бар болса); сондай-ақ Damutek қызметтерін жарнамалау, жылжыту, көрсету және сату үшін дауыс, фото -, бейне, кез келген сауалнамалық деректер (есептік жазбада көрсетілген).

 1. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету

Оқытушымен жасалған шартқа келісе отырып, сіз сондай-ақ пайдаланушымен жасалған шартты, сенім және қауіпсіздік ережелерін сақтауға, тыйым салынған тақырыптардың тізбесін бұзбауға келісесіз (олардың өзгеруіне қарай мерзімді түрде танысуы қажет). Damutek өз қалауы бойынша курстарды, оқытушылардың дәрістерін алып тастау құқығын өзіне қалдырады; көрсетілген рәсім, сондай-ақ жоюдың негізгі себептері пайдаланушымен жасалған шарт құжатта баяндалған.

 1. Бізге қызмет көрсетуге тыйым салынған субъектілер

Осы Шартпен келісе отырып, сіз тыйым салынған субъект болып табылмайтыныңызға кепілдік бересіз.
Егер сіз немесе кез келген лауазымды тұлғаға, басшыға немесе Қызметті пайдаланатын заңды тұлға акцияларының бақылау пакетін ұстаушыға қатысты мынадай қылмыстық құқық бұзушылықтарды: террористік қылмыстар, экстремистік қылмыстар жасағаны үшін кінәлі деп тану туралы Қазақстан Республикасы сотының күшіне енген шешімі болса, оқытушымен жасалған шарт контексінде тыйым салынған субъект болып санайсыз.
Сіз сондай-ақ, заңды күшіне енген сот үкіміне сәйкес, егер Сізге педагогикалық лауазымдарды және кәмелетке толмағандармен жұмыс істеуге байланысты лауазымдарды атқаруға өмір бойы тыйым салынса, тыйым салынған субъект болып санайсыз.
Сіз тыйым салынған субъекті деп санайсыз, егер кез келген түрдегі БАҚЫЛАУДА немесе тыйым салынған субъект атынан әрекет етсеңіз.
Егер осы Шарттың әрекет ету мерзімі кезінде сіз тыйым салынған субъект болып табылсаңыз, Сіз бұл туралы Damutek 24 (жиырма төрт) сағат ішінде хабардар етуге міндеттісіз. Бұл жағдайда Сіз бен Damutek арасындағы барлық міндеттемелер дереу тоқтатылады.
Осы Шартқа сәйкес Сіз тыйым салынған субъектімен жасалған кез келген мәмілелерден, сондай-ақ кез келген мәмілелер жасауда тыйым салынған субъектіге кез келген жәрдемдесуден бас тартатыныңызға кепілдік бересіз.

 1. Бағалар
  Оқытушы ретінде сіз баға деңгейлерінің кестесіне сәйкес базалық бағаны анықтау үшін өзіңіз анықтайсыз және жауапты боласыз. Баға деңгейі кестесінде көрсетілген белгілі бір сегментті таңдау үшін оқытушының есептік жазбасындағы бағаны өзгерту экранына өту қажет.
  Осы Шартпен келісе отырып, сіз өзіңіздің курстар мен дәрістеріңіз үшін ғана төлем алуға келісіміңізді білдіресіз. Сіз кез келген Курс және қызмет толықтырулар үшін жеке ақы ала алмайсыз.
  Қызметтерді төлеуге жататын шоттарды қоса алғанда, пайдаланушылармен кез келген өзара іс-қимылды Damutek дербес жүзеге асырады. Егер сату валютасы базалық валютадан өзгеше болса, Damutek баға деңгейі кестесінің соңғы жарияланған нұсқасының көмегімен сату бағасын анықтайды. Damutek кез келген уақытта баға деңгейлерінің кестесін өзгерту құқығын өзіне қалдырады.
  Damutek қызметтерін ұсынуға қатысу шеңберінде Сіз бізге Damutek қызметкерлеріне және Damutek жеке серіктестеріне сіздің курсыңызды, лекцияларды, басқа да материалдарды, сондай-ақ сіз және сіздің курсыңыз туралы ақпаратты беруге рұқсат бересіз.
  Сіз сату көлемін, сондай-ақ сіздің курсыңызды жылжыту мүмкіндігін және көп мәнді промокод (Сіз Damutek веб-сайтында құрылған) пайдалана отырып, курстар, дәрістер, басқа да материалдардың құнын арттыра аласыз.
 2. Оқытушының табыстары

Сіз бірнеше табыс түрлерін аласыз.
1. Стандарт.
Оқытушының сыйақысы оқытушы курсы үшін тыңдаушының алған таза төлем сомасының 50% құрайды.
2. Сіздің клиенттеріңіз дисконтты
Сіздің курсыңызды тіркеу кезінде сіз тыңдаушыларға сіздің курсыңыздың базалық бағасынан % - ға жеңілдік беретініңізді қарастыратын көп мәнді промокод аласыз.
Оқытушының сыйақысы алынған Damutek таза сомасының 80% құрайды.
3. Корпоративтік клиенттер.
Damutek корпоративтік клиенттерінің курстан өткен жағдайда сіздің (Оқытушыңыз) сыйақыңыз былайша құрылады.
Ай сайын Damutek барлық корпоративтік клиенттерден алынған таза соманың 20% - ын олардың курстарынан өткен тыңдаушылардың санына байланысты оқытушылар арасында бөледі.
Оқытушының ай сайынғы сыйақысы тыңдаушыларға олар төлеген сомаларды қайтару (курстан бас тартқан жағдайда) сияқты кез келген қолданылатын төлемдерді шегере отырып, оқытушы жоғарыда көрсетілген кіріс түрлерінен алатын жалпы сомадан құралады.
Егер Damutek алынатын табыс түрлерін өзгертсе, сізге хабарлама электрондық пошта арқылы жіберіледі (оқытушының есептік жазбасында көрсетілген) немесе Damutek оны осындай өзгеріске дейін 20 (жиырма) күнтізбелік күн бұрын жариялайды.
Уақытылы төлем алу мақсатында Сізге қолданыстағы банктік шот болуы және оның Damutek деректемелерін хабарлау қажет. Төлем курс үшін төлем берілген айдың соңынан бастап 45 (қырық бес) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады. Төлем үшін қажетті жеке және салық мәліметтерінің шынайылығы, дәлдігі және уақтылығы үшін оқытушы дербес жауап береді.
Оқытушы ретінде Сіз сондай-ақ өзіңіздің мәртебеңізді анықтау үшін жеке жауапкершілігіңізді көтересіз, басқа сөзбен айтқанда: сіз Damutek-тен қаражат алу үшін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сай келесіз бе.

 1. Қайтару және өтеу

Осы Шартпен келісе отырып, сіз оқытушы ретінде тыңдаушылардың курс құнын өтуден бас тартқан жағдайда қайтарып алуға құқығы бар екенін растайсыз. Бұл ретте оқытушылар да, Damutek де тыңдаушыға төлемді қайтару жүзеге асырылған кез келген операциялар үшін ешқандай төлем немесе төлем алмайды. Damutek оқытушыға оған төлем жібергеннен кейін тыңдаушы курс үшін төлемді қайтаруды сұраған жағдайда, Damutek:
- тиісті оқытушыға келесі төлемнен осындай қайтару құнын шегереді;
- егер Damutek оқытушыға ешқандай қосымша төлем (немесе мұндай төлем қайтару сомасын жабу үшін жеткіліксіз болса) болмаған жағдайда оқытушыдан курс үшін тыңдаушыларға төлем сомасын қайтаруды талап етеді.

 1. Салық салу

Егер сіз Damutek веб-сайты арқылы оқытушы қызметін ұсына отырып, жеке кәсіпкер болып табылмасаңыз, онда сіздің табысыңыз бойынша Қазақстан Республикасының қолданыстағы салық заңнамасына сәйкес бюджетке салық салынатын болады деп түсінесіз және келісесіз. Бұл ретте Damutek Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес салықтарды есептеу, ұстап қалу және бюджетке аудару бөлігінде жауапты болады.

 1. Тіркелгіні жою

Егер оқытушының есептік жазбасын жойғыңыз келсе, оны оқытушы нұсқаулығына сәйкес жасай аласыз . Damutek өз тарапынан қалған төлемдерді төлеу үшін ақылға қонымды күш салуға кепілдік береді. Екінші жағынан, егер тыңдаушылар сіздің курстарыңызға бұрын қабылданса (сіздің курстан кетпес уақытқа дейін), Сіздің атыңыз бен курстарыңыз қабылданған міндеттемелерге сәйкес көрсетілген тыңдаушылар үшін қолжетімді болып қала береді деп келісесіз.

 1. Оқытушымен шартқа өзгерістер енгізу

Осы Шарт жаңа функциялар мен опцияларды енгізу кезінде тетіктерді, әдістерді жетілдіру мақсатында жаңартылуы мүмкін. Осыған байланысты Damutek кез келген уақытта осы шартқа толықтырулар енгізу және/немесе өзгерту құқығын өзіне қалдырады. Егер біз қандай да бір елеулі өзгерістер енгізетін болсақ, біз сізге электрондық пошта арқылы (сіздің тіркелгіңізде көрсетілген) хабарлама немесе damutek веб-сайтында хабарлама орналастыру арқылы хабарлайтын боламыз. Егер сіз қандай да бір өзгерістер күшіне енген күннен кейін Damutek веб-платформасының қызметтерін оқытушы ретінде пайдалануды жалғастырсаңыз, онда мұндай қол жеткізу және/немесе пайдалану осы Шарттың өзгерістерімен қабылдау және келісу болып саналады. Оқытушымен өзгертілген шарт алдыңғы Шартты алмастырады.

 

 

Дамутек мезгіл-мезгіл пайдалану ережелерін жаңартып отыруы мүмкін. Өзгерістер туралы сізге электрондық пошта мекен-жайына хабарлама жіберу арқылы хабарлаймыз немесе ол туралы жаңалықтарды орналастырамыз

Пайдалану шарттары туралы сұрақтарыңыз болса, біздің Қолдау қызметіне немесе электрондық поштаға электронды пошта арқылы бізбен байланысыңыз: damutek .kz @ gmail.com .

Дамутек қызметін пайдаланғаныңыз үшін рахмет!

Соңғы өзгертілген күні: 01 ноября 2018 года