Образовательная платформа Damutek | Сотни онлайн курсов


Курстың белгіленген мақсаттарына байланысты оны өз кезегінде белгілі бір тақырыпты ашатын бөлімшелерге бөліңіз.Сіз оған қалай жететініңізді ойластырыңыз — материалдың мазмұны мен нысаны.

Сіздің ыңғайлылығыңыз үшін курсты құрылымдау үшін келесі нысанды пайдалана аласыз:

Тақырып Кіші бөлім/Кіші тақырып Мазмұны Дәріс түрі Материал Ұзақтығы
Негізгі тақырыптардың атауы-12-ден артық емес ұсынылады Әрбір бөлім материалды беру және түсіну ыңғайлы болу үшін бөлімшелерге бөлінеді-7-ден артық емес ұсынылады Осы кіші бөлімде ашылатын қысқаша мазмұны мен негізгі ұғымдар Берілген тізімнен немесе олардың комбинациясынан дәріс түрін анықтаңыз:
- Сізбен бейнежазба;
- экраннан жазу;
- презентациялар слайдтары;
- мәтін;
- суреттер мен фотосуреттер;
- тест / тапсырмалар.
Осы бөлімшені дайындау үшін қандай материал пайдаланылатынын ойластыру қажет:
- мәтіндік және көрнекі файлдар,
- слайдтар;
- графиктар;
- жазуға арналған қондырғылар;
- дәрістік материал
- басқа.
Курстың есептік ұзақтығы

Біз дәрісті шартты түрде 3 бөлікке бөліп, әр бөлім бойынша ұсыныстар береміз:

1.Кіріспе. Бұл келесі сұрақтарға жауап беретін 5 минуттан аспайтын шағын ролик:
— Сіз неге үйретесіз?
— Сіздің әлеуетті аудиторияңыз кім?
— Курс аяқталғаннан кейін студенттер қандай жаңа білім алады?
— Оларды кім оқытады және бұл курсты тек пайдалы және мазмұнды жасауға мүмкіндік береді?
— Бұл курстан өту неге қызықты болады?

2. Негізгі бөлігі. Бұл бөлімде сіз студент сіздің курсқа жазылған материалды тікелей оқытасыз.
— ұсынылатын бейне ұзақтығы 3-5 минут;
— Сіздің материалыңыз курс мақсаттарына сәйкес келуі тиіс;
— 1 дәріс бір идеяны жабуы керек, бір бейнеге тым көп қоюға тырыспаңыз;
— материалды меңгеру үшін қосымша материал қосыңыз және оған сілтеме жасаңыз;
— әрбір бөлім алынған білімді тексеру үшін тестермен/тапсырмалармен сүйемелденуі тиіс.

3. Қорытынды. Қорытындыда дәрісте қол жеткізілген мақсаттарды қорытындылап, студенттердің қанағаттанушылық сезімін арттыруы қажет. Өз студенттеріңіздің қол жеткізген нәтижесімен және курстан сәтті өтумен құттықтау керек.
Барлық курс соңында басқа да Damutek курстар немесе кітаптар жарнама шағын қосымша ролик жазуға болады.

Маңызды! Сіздің барлық курстың конспект-стенограммасын дайындаңыз! Бұл тиімділікті арттырады және уақытты үнемдейді.